fbpx
אתרי תיירות
הקארדו
+
מהי משמעותה של המילה קארדו? הרי אנחנו לא נתקלים במילה זו בחיי היומיום שלנו. קארדו זהו כינוי בלטינית לרחוב אשר חצה ערים מצפון לדרום. אותן הערים התאפיינו בבניית רחובות צולבים ומקבילים זה לזה
מעבר לאירוע
+
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות