fbpx
The Burnt House

The Burnt House

A stone weight with an inscription

The Burnt House

A piece of pottery from the Burnt House

The Burnt House

A piece of pottery from the Burnt House

The Burnt House

A piece of pottery from the Burnt House

The Burnt House

The Katros family’s workshop

The Burnt House

The Katros family’s workshop

General Info

הבית השרוף

איחוד ירושלים היווה יריית פתיחה למדינת ישראל להתחיל לגלות באמצעות חפירות ארכיאולוגיות מה עומק האדמה לספר לנו … 3000 שנות היסטוריה נחשפו בפנינו והממצאים מלהיבים ביותר!

בשנת 1967 החלה מדינת ישראל בחפירות ארכיאולוגיות אדירות ברובע היהודי שמעולם לא נחפר בעבר. לחופרים לא היה מושג מה תהיה רמת הממצאים, ובמבט לאחור ניתן לומר שהם בין החשובים והמרגשים שנמצאו.

ברחבי האזור נחשפו שרידי ההיסטוריה של 3000 שנה.

הבית השרוף הוא כינוי לאחד מבתי ירושלמי עשיר מימי בית שני.

הבית השרוף הוא אחת העדויות המרגשות ביותר על האירועים שקדמו לחורבן המקדש בשנת 70 לספירה.

History

בתקופת בית שני נבנתה ירושלים על שתי גבעות סמוכות. הר ציון והר מוריה. בתי האצולה של העיר ירושלים נבנו בהר ציון, המכונה גם “הגבעה המערבית”. ביניהם היו העשירים וחלקם כנראה משפחות כוהנים שהתעשרו. כל מי שיכול היה להרשות לעצמו לעזוב את האזור הצפוף של ירושלים ממערב וצפון-מערב. הבתים שנחשפו היו בגודל מרשים ועושר עצום של פריטים נמצאו במהלך החפירות.

את משימת החפירה הוטל על פרופ ‘נחמן אביגד. בספרו העיר העליונה, שנחשב לספר חובה להבנת תהליך החפירה ברובע היהודי, מביע פרופסור אביגד את התרגשותו הרבה מהממצאים החשובים.

 

בבית השרוף, בשכבה גדולה של אפר, נמצא משקל אבן שבור ועליו כתובת בכתב עברי עכשווי שכולם יכולים לקרוא היום. “בר קטרוס”, הכתובת פוענחה והתפרשה כ”בן של קטרוס “. ממצא כזה הוא הגשמת החלום של כל ארכיאולוג. משקל השייך לבעל הבית עליו כתוב השוכר. המיוחד בשם במשקל הוא שהשם הזה מופיע בתלמוד כשמה של אחת מ -24 המשפחות הכוהניות שעבדו במקדש בתקופת בית שני. למרות שהשם לא מופיע בהקשר חיובי: ‘אוי לך מבית קטרוס, אוי לי מהעט שלהם’. רש”י מפרש שהם היו כותבים מכתבים לרעה. כמו הכפישו אנשים בכתיבה.

בחפירות נמצאו שני ממצאים מרגשים נוספים. חנית מתכת ושרידי זרועה של אישה צעירה.

תצוגה אורקולית מרהיבה במגוון שפות תחזיר אותנו בזמן ותכניס אותנו לחיי משפחה בימים האחרונים לפני נפילת בית שני. בנוסף, מוצג תצוגה של ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו בחפירות באתר.

 

Hours of operation of the site – updated following the corona:
Will open to visitors by prior arrangement only, for a minimum of 15 people. Ordering at the reservation center Tel: 4987 * / [email protected]

For more details call 4987 * /
[email protected]

Information
Tourist Sites
Quarter Tours
Activities Calendar
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
Not Available
/
Available
order +
Not Available
/
Available
View All Activities