הגלעד - קבר האחים של לוחמי הרובע

גלעד

לזכר 48 חללים שנפלו בעיר העתיקה

גלעד לזכר 48 חללים שנפלו בעיר העתיקה

גלעד לזכר 48 חללים שנפלו בעיר העתיקה

רקע כללי

על-פי ההלכה היהודית אין לקבור בערי חומה בתוך תחום העיר, ובפרט לא בירושלים עיר הקודש. אולם משהחלו הקרבות הרצופים על הרובע לא היתה אפשרות להוציא את החללים ממרתף בית-החולים 'משגב לדך' אל מחוץ לתחומי העיר. משחלפו עוד כמה ימים ונוספו חללים, הוחלט לבקש מהרבנים היתר מיוחד לקבורה זמנית בתוך הרובע, הרשות ניתנה, והמקום שנבחר היה בחצר קטנה סמוך למפקדת הרובע. כמה מתנדבים מתושבי הרובע כרו בור, ואז החלו ההלוויות.

היסטוריה

המצור על ירושלים העיקר לאחר הקמת המדינה ב- ה' באייר תש"ח היה הדוק ביותר, חללים הן אזרחים והן מגנים שנפלו לא הובאו לקבר ישראל מחוץ לחומות, היה צורך להחלטת הרבנים המקומיים לקבורה בתוך חצרות הבתים. וכך באמת היה.

לאחר גרוש היהודים מהעיר העתיקה, הירדנים סרבו לכל הניסיונות של ממשלת ישראל להעביר את החללים לקבורה בהר הזיתים. רק לאחר מלחמת הימים כששוחררה ירושלים חשפו את הקבר ובטקס ממלכי הובאו למנוחת עולמים במרומי הר הזיתים בקבר אחים גדול, משם ניתן להשקיף לעבר הרובע עליו לחמו ונפלו מאות גיבורים.

סיורים
26.02.2018
הלב שמעולם לא הפסיק לפעום
מסע יהודי של אלפי שנים ברובע היהודי בירושלים, סיור שכולו פסיפס תרבותי מרהיב.
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות