fbpx
תיירות

תיירות


החברה הינה הבעלים של אתרי המבקרים והתיירות המרכזיים ברובע היהודי הכוללים מוזיאונים, אתרים פתוחים ומרכזי מבקרים.

החברה מופקדת על שמירתם, פיתוחם והפעלתם לכלל ציבור הפוקדים והמבקרים בעיר העתיקה וברובע היהודי.
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות