אגף מקרקעין ונכסים

ניהול מקרקעין


החברה הינה החוכרת הראשית של המקרקעין בתחומי הרובע היהודי ומשמשת כחברה משכנת.

כפועל יוצא אחראית לכל הפעילויות הנכסיות, ולה חשיבות ייחודית בשמירה על נכסי הלאום ועל המקרקעין של הרובע היהודי.
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות