fbpx
תחומי פעילות

רקע כללי: החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי


לאחר מלחמת ששת הימים, באפריל 1968 הפקיעה מדינת ישראל את שטח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, שטח של כ 134- דונם לרבות רחבת הכותל המערבי והמבנים שהיו בה. ביולי 1968 החליטה הממשלה להקים את "החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי (חל"פ הרובע)" בעיר העתיקה בירושלים בע"מ ובינואר 1969 נוסדה החברה.


מטרת הקמת החברה הייתה והינה פיתוח ושיקום הרובע מהריסותיו ומחורבנו, אשר ניזוק קשה על ידי הירדנים עת נפילתו במלחמת השחרור ( 1948 ).
המציאות הקשה אליה התוודעו משחררי הרובע והעוסקים במלאכה הציבה בפניהם אתגר משמעותי והזדמנות נדירה לחפור, לחשוף ולגלות את צפונות העבר בירושלים. החברה הינה זרוע של ממשלת ישראל, ונועדה לשמור על צביונו של הרובע כרובע יהודי, וכן לבצע את הנחיות ממשלת ישראל מעת לעת.


בעלות החברה היא ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר ומשרד השיכון, כשהם ממנים את מועצת המנהלים של החברה. החברה בחרה למקם את מושבה בתוך הרובע היהודי.


מאז הקמתה שיקמה החברה ובנתה כ 600- דירות מגורים, כ 100- חנויות וכ 100- מוסדות, 2 מגרשי חנייה, מוזיאונים ושטחים ארכיאולוגיים.


לחברה חוזה חכירה עם המינהל, בו חכרה החברה את שטח G, הקרוי עיר דוד ובו פיר וורן בשטח של 17,470 מ"ר.תכנון בינוי ופיתוח


החברה בהתאם למסמכי היסוד הינה הגורם המופקד על כלל פעילויות התכנון, הבינוי והפיתוח המתבצעות ברובע היהודי, ובכללם בינוי ואכלוס למגורים, בינוי ופתוח תשתיות חינוכיות וחברתיות, מוסדות, עסקים, בינוי ושחזור מבנים ומונומנטים ציבוריים ברחבי הרובע היהודי.ניהול מקרקעין


החברה הינה החוכרת הראשית של המקרקעין בתחומי הרובע היהודי ומשמשת כחברה משכנת.


כפועל יוצא אחראית לכל הפעילויות הנכסיות, ולה חשיבות ייחודית בשמירה על נכסי הלאום ועל המקרקעין של הרובע היהודי.תיירות


החברה הינה הבעלים של אתרי המבקרים והתיירות המרכזיים ברובע היהודי הכוללים מוזיאונים, אתרים פתוחים ומרכזי מבקרים.

החברה מופקדת על שמירתם, פיתוחם והפעלתם לכלל ציבור הפוקדים והמבקרים בעיר העתיקה וברובע היהודי.
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות