fbpx
שרות לתושב
 

דף מידע לתושב "מבצע רישום נכסים" בלשכת רישום המקרקעין לחץ כאן


 

נוסח חוזה חכירה משנה לדורות למגורים למי שאינו רשום בטאבו לחץ כאן 


 

דף הסבר לגבי השינויים בחוזה החכירה לדורות למגורים למי שאינו רשום בטאבו לחץ כאן 


 
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות