fbpx
פרופיל החברה

פרופיל החברה - סקירה כללית


"החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים" הינה החברה היחידה בבעלות ממשלתית מלאה באגן העיר העתיקה (100% מניות משרד הבינוי והשיכון).


החברה נוסדה בשנת 1969 לאחר שחרור ירושלים והיא מהווה זרוע ממשלתית קיימת וזמינה כמנוף לביצוע מדיניות הממשלה בעיר העתיקה בירושלים. החברה היא החוכרת הראשית מממ"י של כ- 133 דונם בתוך חומות העיר העתיקה (תחום ההפקעה) ועוד כ- 17,500 מ"ר מחוץ לחומות (בעיר דוד). החברה משמשת גם כחברה משכנת ובתור שכזאת מבצעת: רישום נכסים ומקרקעין, הסבת זכויות והעברתן, תביעות משפטיות הנוגעות להפקעה, תביעות לבעלות, פינויים וניהול ספרי מקרקעין.
  • החברה הוקמה בשנת 1969 על ידי ממשלת ישראל

  • החברה הוקמה לשקם את הרובע היהודי ולפתחו בתור אתר לאומי, דתי, היסטורי ותרבותי תוך הדגשת אופיו וצביונו המיוחד.

  • פעולות השחזור נמשכו 16 שנים.

  • בסוף הפעילות שוכנו ברובע 600 משפחות .

  • ברובע קיימים למעלה מ – 40 מוסדות חינוך וישיבות, ועוד עשרות מדרשות, בתי-כנסת, מכונים, אכסניה, מוזיאונים ומרכזי מבקרים.

  • מסחר:כ-100 חנויות ועסקים פועלים ברובע, החברה רואה בהם שותפים מלאים להתפתחות הרובע .


החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי ירושלים
ת. ד. 14012 ירושלים 91140, הרובע היהודי ירושלים
טל: 02-6265900 , פקס: 02-6265920

מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות