fbpx
ניהול החברה
• החברה מנוהלת כחברה ממשלתית עפ"י כל הכללים והתקנות המחייבות.
• לחברה דירקטוריון בן 12 חברים.
• החברה איננה מקבלת כל סיוע או תמיכה ממשלתית לביצוע פעילותה השוטפת.
• החברה פועלת באיזון תקציבי תוך בקרה תקציבית נאותה
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות