fbpx
מכרזים
חברה לשכונה ולפיתוח הרובע היהודי  בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

מכרזים חדשים:


קול קורא למתן שירותי מכירה והפקת אירועים

מכרז שאלות ותשובות מכרז 182021 סדרנות ושמירה

מכרז שאלות-ותשובות-לקבלנים-מכרז-192021-שירותי-ניקיון.pdf

מכרז לשמירה וסדרנות

מכרז ניקיון

קול קורא לקבלת הצעות להפקת וביצוע סיור קולי בגן הארכיאולוגי (דוידסון.)

מכרז 17/2021 - חידוש/שידורג ותוספות למוזיאון הרובע ההרודיאני ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

מכרז 15/2021   - מכרז קונסטרוקציה עזרת ישראל חלק 1/3

מכרז 15/2021 - חלק 2/3 - מפרט עבודות קונסטרוקטור.

מכרז 15/2021 - חלק 3/3 - כתב כמויות.

מנהל מחלקת נכסים

מכרז לפירוק וחידוש פרגולה דוידסון

דרושים - מנהל לאתר דוידסון

קול קורא לביצוע ציור קיר בקרדו

עדכון: ישנה הארכה הגשת מסמכים קול קורא קיר בקרדו עד לתאריך 17.09.2020 בשעה 14:00.


פניה תחרותית להציע הצעות לבנית מכר מחלקת אירועים
קול קורא למתן שירותי ייעוץ אדריכלי.


הבהרות קול קורא יועץ תיירות
קול קורא לאיתור יועץ תיירות חיצונית

מכרז 9.20 - שאלות ותשובות
מכרז 6.20 - שאלות ותשובות
מכרז 6.2 למתן שירות בקרה של סגור על בית עובדי קבלן
מכרז של סגור מספר 8.20- יועץ בטיחות חיצוניות איתור לחברה
מכרז מספר 9.20 למתן שירות ייעוץ ולווי חיצונית של המחשוב, התקשורת, התקפוניה, מערכות הפעלה, ואבטחת מידע

מערך מיגון ומרכז שליטה - מעלית הכותל
מכרז 01/2020 - תפארת ישראל הליך מיון מוקדם - קבצים להורדה

מכרזים ישנים:


סטייל מכרז 13/2019 - השכרת חנות (הבריכה המדורגת)
מכרז 13.2019 - פרוטוקול סיור מציעים 19.11.2019
מכרז 08/2019 - דרוש / מנהל / ת למחלק את האירועים - לצפייה במשרה: לחץ כאן
מכרז 07/2019 - דרוש / מנהל / ת למחלקת תפעול ואחזקה - לצפייה במשרה: לחץ כאן
סגנון מכרז 03/2019 - מתן שירות מחשוב
פרוטוקול מציעים מכרז 03/2019
שרטוט קווי תקשורת למוקז 03-2019
סגנון מכרז 04/2019 - סדרות ליום ירושלים
סגנון מכרז מעודכן 02/2019 תשריט - למכזז 02 / 2019 פרוטוקול סיור מציעים מכרז 02/2019 בריף רקע חומה רחבה חזיתות בפרויקט - החומה הרחבה מדידת המצב קיים - החומה הרחבה פרוטוקול סיור מציעים מיום 12.11.2018 קול קורא החומהמכרז 10-2018 גג רמבן קול קורא כיבוד דוידסון
קול קורא ליזמי תיירות
מסמכי מכרז 201,804 השכרת חנות
201,804 מכרז מס
קול קורא מנהל תוכן הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון
קול קורא מפעיל שירותי הסעה קלנועית
טופס מכרז ריכוז וניהול אירועים 05-2018
קול קורא מחדל מחלה מחדל מחדל מחדל
קול קורא החומה הרחבה מעודכן
מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות