fbpx
חשיבות החברה

חשיבות החברה


החברה פועלת במרחב הרגיש ביותר בארץ (ואולי בעולם). שטחי החברה כוללים את הכותל המערבי, הכותל הדרומי והעופל הנושקים לשערי הר הבית, מכאן נגזרת החשיבות לניהול אחראי ונכון של החברה.
החברה היא הזרוע הממשלתית היחידה באגן העיר העתיקה שהיא בעלת הכלים, הניסיון והרגישות הנדרשת לשם השלמת הבינוי, פיתוח התיירות והשמירה על צביון הרובע והכול בהתאם למדיניות הממשלה.פעילות החברה


החברה מתמקדת ב – 3 נושאים עיקריים
בינוי ונכסים:
השלמת הבינוי ברובע היהודי וכן, החכרת נכסים, העברת זכויות, מיפוי ורישום, השכרת נכסים, שיקום ושימור מבנים
אתרים ופיתוח תיירות:
מוזיאונים, מרכזי מבקרים, אתרי הנצחה, אתרים ארכיאולוגים.
הבאת מבקרים וארגון אירועי תרבות.
שפור פני הרובע:
תחזוקה, ניקיון, חניה, גן התקומה, גינון וגני משחקים.
שמירה על איזונים הכרחיים בחיי הרובע
החברה אמונה על שמירת האיזונים בין כלל התושבים, הסוחרים והמבקרים ברובע, ובין מגורים, מסחר ותיירות כפי שנקבע בתקנון החברה :
• שמירה על מערכת היחסים הרגישה בין הדתות השונות (יהודים, נוצרים, מוסלמים וארמניים).
• שמירה על מירקם יחסים תקינים בין חרדים, דתיים וחילונים.
• שמירה על איזונים בין אופי המסחר ומיקומו לאופי התיירות במקום.
• שמירה על הרובע הן כשכונת מגורים והן כאתר תיירות מוביל, כשבתווך קיימים מוסדות חינוך ודת רבים (בתי"ס, בתכנ"ס, ישיבות, כוללים ועוד).
עצם נוכחותה של החברה ופעילותה הייחודית מאפשרת את השמירה על האיזונים ההכרחיים לקיום רובע תיירותי תוסס שהוא גם שכונת מגורים המשלבת מוסדות ומסחר

מידע למבקר
אתרי תיירות
סיורים ברובע
יומן פעילויות
{{ $root.choicedDate }}
{{ data.startTime }}
{{ data.title }}
לא זמין
/
זמין
לרכישה +
לא זמין
/
זמין
לכל הפעילויות