English צור קשר קישורים מומלצים אלפון
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בעמ
סמל החברה
הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

מידע שימושי לרשימת האתרים

אתרי הרובע

החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
דף בית » אתרי הרובע » החומה הרחבה מתקופת בית ראשון

"החומה הרחבה" מתקופת בית ראשון

החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
החומה הרחבה מתקופת בית ראשון

החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון

בלב הרובע, במקום הכי פחות צפוי למבקר בן ימינו, מוצג שריד של קטע חומה מרשים בגודלו ובעיקר ברוחבו. מה לחומה כה מאסיבית במקום הזה, מי הקים אותה ולמה היא כל כך רחבה...אלו הן רק מקצת מהשאלות שמיד צצות. למען האמת גם החוקרים שמצאו אותה היו מופתעים ולא בנקל נמצאו התשובות. בתחילה בגלל רוחבה – כ-7 מטרים סברו חושפיה כי היא החומה הרחבה המוזכרת בספר נחמיה. לימים, בעקבות בדיקת שברי חרס וממצאים אחרים, הכריזו כי החומה היא מימי הבית הראשון: חומת ירושלים ישראלית מימי המלוכה, מהזמן שבית המקדש הראשון עוד עמד על כנו.
הכרזה זו סיימה ויכוח עתיק יומין, לגבי שטחה של ירושלים בימי הבית הראשון. עד אז היו סבורים רוב המלומדים כי בירת מלכי יהודה עד לחורבן השתרעה רק מדרום להר הבית, בשטח המצומצם של עיר דוד. תיארוך החומה לימי בית ראשון מוסכם על החוקרים, אך מי ממלכי יהודה בנה אותה? על כך יש השערות שונות: יש מי שמסתמך על נבואת ירמיהו וטוען כי יהויקים בנה אותה, ואחרים משערים כי את החומה הקים חזקיהו מלך יהודה בסוף המאה השמינית לספירה. שתי ההשערות נסמכות על הדים הנמצאים במקרא.
החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
הקצה המערבי של החומה, חוצה והורס את שרידיו של בית שכנראה היה שייך לשכונה מפורזת שעמדה במקום עוד לפני בניית החומה. (יתכן כי באזור זה שכן "רובע המשנה" הנזכר במקרא). הבית פונה כנראה בצו מלכותי על ידי מהנדסי המלך שהחליט על הקמת החומה, ואף השתמש בחלק מאבני הבית לביצור החומה החדשה. במונחי ימינו מדובר על פינוי והפקעה למטרות ציבור. הדבר ממחיש את הכתוב בישעיהו (כ"ב, ט"-י"א): "ואת בתי ירושלים ספרתם ותנתצו הבתים לבצר חומה". ישעיהו מתייחס לביצורי חזקיהו שאולי הקיף את השכונות הפרוזות שעל הגבעה המערבית בחומת מגן כנגד פלישת האשורים. או אולי הבית שנהרס למטרת בניית החומה מתייחס לנבואת ירמיהו (כ"ב-י"א) "הוי בונה ביתו בלא-צדק ועליותיו ללא משפט" המתייחסת אולי ליהויקים שבנה את ארמונו בעיר העליונה על חשבון בתים שהיו לפניו.


החומה שרוחבה 7 מ' נחשפה לאורך 65 מ'. מהם גלויים עתה לעין 45 מ' מצפון לדרום. מכאן היא נמשכת מערבה (מתחת לבתים החדשים) עד לרחוב היהודים. ייתכן, שבחלק זה של החומה היה שער.

החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
החומה הרחבה מתקופת בית ראשון
רשימת האתרים
בית כנסת החורבה
מוזיאון הרובע ההרודיאני
הבית השרוף - בית קתרוס
המגדל הישראלי
 
החומה הרחבה
הקארדו
 
הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון
הגלעד - קבר אחים של לוחמי הרובע
בית כנסת הרמב"ן
בית הכנסת תפארת ישראל
 
גן התקומה
אתר ההנצחה ללוחמי הרובע
בתי מחסה
כנסיית הניאה
חדש ברובע היהודי הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
חדש ברובע היהודי סרגל הזמן תערוכת המאבק האחרון על הרובע אתרי הרובע גלריה בונים את החורבה
מפת הרובע בתי כנסת ברובע היהודי רחובות הרובע